Εκπαιδευτικό Υλικό/Συμβουλές

 ΄Αρθρωση

 

Η θεραπεία για τις διαταραχές άρθρωσης βοηθάει ένα παιδί που δυσκολεύεται να προφέρει σωστά τους ήχους μερικών λέξεων. Ως Λογοπαθολόγος, μέσα από μία αξιολόγηση και μετά με λογοθεραπεία βοηθάω ένα παιδί να μάθει και να προφέρει σωστά αυτούς τους ήχους. Αυτό για μένα μου προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση όταν βλέπω να βελτιώνεται η ομιλία και όταν οι πελάτες μου μιλάνε σωστά και με αυτοπεποίθηση!

 

καρδιά λογοθεραπείας