Βιογραφικό

 

Πιστοποιητικά

Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοθεραπευτών - Ειδικών Παιδαγωνών​ Πτυχιούχων Πανεπιστημίου

​'Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή - Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, 2016​'Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος - Παθολογία Λόγου & Ομιλίας - Υπουργείο Παιδείας Νέας Υόρκης, 2002

 

'Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος ως Ειδική Εκπαιδευτικός - Υπουργείο Παιδείας Νέας Υόρκης, 2002

 

Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην τεχνική SKI*HI (πρώιμη παρέμβαση για αισθησιακές διαταραχές), 2002

Master of Science - Special Education, Deaf Studies (Ειδική Αγωγή, Κωφών-Βαρήκόων), Adelphi University, New York - 2001Bachelor of Arts - Speech & Language Pathology (Παθολογία Λόγου & Ομιλίας),  City University of New York - 1999

 

Bachelor of Arts - Byzantine & Modern Greek Studies (Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών), City University of New York - 1999 

 

Κλινική ΕμπειρίαΠαροχή υπηρεσιών Λογοθεραπείας, Αθήνα  (2007 - σήμερα)N.Y.C. Department of Education (Τμήμα Ειδικής Αγωγής Κωφών-Βαρήκόων του Υπουργείου Παιδείας Νέας Υόρκης), Bronx, New York (2002 - 2007)

 

Παροχή υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε παιδιά ηλικίας 3-5 ετών - Community Educational Services, Manhattan, New York (2001 - 2002)

 

Κατ΄ οίκον θεραπευτικές συνεδρίες, πρώιμη παρέμβαση. Theracare Inc., Queens, New York (2000 - 2001)Τμήμα Λόγου & Ομιλίας, παιδιατρικό νοσοκομείο Saint Mary’s, Whitestone, New York (2000 - 2001)

 

 

 
 
  

λογοθεραπεύτρια-λογοθεραπευτής-Μαρία Κεχαγιά